Chuyên mục: Chia Sẻ Trải Nghiệm

quấn cigar tại cigar saigon club

CIGAR LÀ XÌ GÀ

Bà chị gửi cho vài ảnh hôm tôi đi dự cuộc thi hút xì gà (Cigar Smoking World Championship) ở The Saigon Cigar Club. Nhắc lại mới nhớ, hôm đó không biết tôi uống nhầm …