• giá bid thắng cuộc phải lớn hơn giá tối thiểu (reserve) của Thích Xì Gà để mua được hàng.
 • kiểm tra email xem có bị vào spam không.
 • sau khi nhập giá đợi 1 lúc hệ thống sẽ hiển thị. Hotline 01645377746 nếu có vấn đề
 • thi thoảng có bác bid thừa 1 số 0, em sẽ tự động xóa bid đó
 • ##Kết quả###
  • Product
   • Current Price
   • Bids Placed
   • Ending

like va share thichxiga